தொடர்பு

முகவரி:
பிரதேச செயலகம், வலிகாமம் தெற்கு
உடுவில்
யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை.
தொலைபேசி:
021 224 0253
தொலைநகலி:
021 224 0195

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

குடியுரிமை சாசனம்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

Scroll To Top