GN Division   Development Officer Name Telephone Number
J/182 -Uduvil South West Sajitha Mrs.Sajitha Nirmalarajan 0778790605
J/183-Uduvil Center Jeyakanthan Mr.Mahendran Jeyakanthan 0774431851
J/184-Uduvil South East Suganja Mrs. Partheepan Suganja 0779742013 
J/185-Uduvil Center North Thirugnanakowry Mrs.Selvanayagam Thirugnanagowry 0778997978
J/186-Uduvil North Sugaryba Ms.Sugaruba Thanabalasingam 0779229034
J/187-Sanguvely Thayananthy Ms.Thayananthy Thevamangalanathan 0770711088
J/188 Inuvil South West Suneetha Ms.Suneetha Thevathasan 0775079056
J/189-Inuvil East Thushyanthi Ms.Thushyanthi Balasundaram 0776120023
J/190-Inuvil North East Gowry Selvakumar Mrs.Selvakumar Gowry 0779687197
J/191-Inuvil West Sutharsan Mr.Paramalingam Sutharsan 0779355085
J/192-Thavady South Vasuki Ms.Vasuki Kanthasamy 0710317959
J/193- Thavady East Prabajini suresh Ms.Prabajini Sureshmohan 0770167722
J/194-Thavady North Vanitha Mrs.Vaikunthan Vanitha 0711547767
J/195-Chunnakam North kajenthini Mrs.Sivesan Kajenthini 0776592465
J/196-Chunnakam South  g dumy Ms.Prabawathy Sivasubramaniyam 0776665687
J/197-Chunnakam East  g dumy Mrs.Arudselvam Sumathy 0726700180
J/198-Chunnakam Center krishna Mrs.Jesogananthan Krishnakumari 0777178869
J/199-Chunnakam West  g dumy Ms.Gowry Perinpanathan 0772032906
J/200-Kantharodai keethanjali Mrs.Pragash Keethanjali 0776327685
 J/201- Erlalai West  g dumy Mrs. Mathanaruban Jamuna 0778270408
J/202- Erlalai West  g dumy Mrs. Pirabakar Violet Subashini 0775594436
J/203- Erlalai South  g dumy Ms. Seevaratnam Pirabalini 0766037819
J/204- Erlalai East  g dumy Ms. Sujitha Marthuranayagam 0779361471
J/205- Erlalai North  g dumy Mrs Tharshini Senthuran 0769114216
J/206- Erlalai Center Subytha Ms Supytha Mahalingam 0774735195
J/207- Punnalaikkadduvan South Thurgajini Mrs Thurkayini Subakaran 0767723731
J/208- Punnalaikkadduvan North Sukirtha v Mrs Sukirtha Vishnuranjan 0772960280
J/209- Evinai Jasmin Mrs. Jasmin Anton Gnanakumar 0774310230
J/210-Kuppilan South Amirtha Mrs. Amirtha Ajanthan 0770383090
J/211-Kuppilan North Nivinthan Mr Mahathevan Nivinthan 0778249936

News & Events

20
Aug2018
NEWS

NEWS

   

News & Events

20
Aug2018
NEWS

NEWS

   

Scroll To Top